Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)


Köklü bir kurumsal yapıya sahip olan Serve 15.11.2018 tarihinde ana sözleşme değişikliğine giderek, faaliyet alanı özellikle ülkemizin gelişen sektörlerinden sinema, dizi ve prodüksiyon alanına kaydırılmıştır. Bununla birlikte mevcut ana sözleşmeye gıda, cafe ve restaurant işletmeciliği faaliyetleri de eklenmiştir.

Şirket faaliyetlerinin sürekli gelir getiren bir yapıya dönüştürülmesi amacı ile özellikle prodüksiyon alanında gerekli çalışmalara başlanılmıştır.