Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)

Köklü bir kurumsal yapıya sahip olan Serve 15.11.2018 tarihinde ana sözleşme değişikliğine giderek, faaliyet alanı özellikle ülkemizin gelişen sektörlerinden sinema, dizi ve prodüksiyon alanına kaydırılmıştır. Bununla birlikte mevcut ana sözleşmeye gıda, cafe ve restaurant işletmeciliği faaliyetleri de eklenmiştir.

Sirket faaliyetlerinin sürekli gelir getiren bir yapıya dönüştürülmesi amacı ile özellikle prodüksiyon alanında gerekli çalışmalara başlanılmıştır.


Şirketimiz tarafından, dondurulmuş gıda toptan sektöründe faaliyet gösteren Kuvva Gıda A.Ş.’nin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi 30.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Birleşme  14.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 19.04.2022 tarihli 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılacak sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.
29.04.2022 tarihi itibarıyla birleşme işlemleri tamamlanmıştır.