Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)


Şirketimiz tarafından, dondurulmuş gıda toptan sektöründe faaliyet gösteren Kuvva Gıda A.Ş.'nin 30 Eylül 2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi 30.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Birleşme 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 19.04.2022 tarihli 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılacak sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.
29.04.2022 tarihi itibarıyla birleşme işlemleri tamamlanmıştır.

Şirketimiz birleşme işleminden sonra Kuvva Gıdanın faaliyet konusu olan toptan gıda ticareti sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de gıda üretim ve ticareti sektöründe faaliyet göstermeye devam edecektir.

20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. olan şirket unvanının Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi onaylanmıştır. Yeni unvan, 28.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.