İzahname, Halka Arz Sirkülerleri ve İhraç Belgeleri

İZAHNAME VE HALKA ARZ SİRKÜLERİ

       İZAHNAME (2019)

       İHRAÇ BELGESİ

       İZAHNAME (2011)

       İZAHNAME

       HALKA ARZ SİRKÜLERİ

       YENİ PAY ALMA SİRKÜLERİ 2011

       SPK tarafından onaylanan duyuru metni (12 Ekim 2015)

« Geri dönmek için tıklayın..