GENEL KURUL BİLGİLENDİRME

07.06.2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı

31.03.2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı

25 Kasım 2015 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

23 Mart 2015 OLAĞAN GENEL KURUL

14 MAYIS 2014 OLAĞAN GENEL KURUL

06 HAZİRAN 2013 GENEL KURUL 

  1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul
  2. Olağan Genel Kurul