İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER      


Şirketimiz Serve Kİrtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanİnan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı)  aşağıdaki gibidir.

Şirket ana sözleşmesinin 30.6.1998 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda değiştirilen 9. ve 11. maddelerine göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri genel kurul tarafından tamamı A grubu hissedarları arasından veya A grubu hissedarları tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek en az üç yönetim kurulu üyesinden ve bir ila beş denetçiden oluşur. Ayrıca, ana sözleşmenin değiştirilen 16. maddesine göre dönem safi karından ayrılacak kanuni yedek akçe, ödenecek mali yükümlülükler ve ayrılacak birinci temettü payından sonra kalan karın % 10'u kuruculara ve yönetim kurulu üyelerine dağıtılacaktır.

 

 

« Geri dönmek için tıklayın..