Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.

  1. Şirketimiz kırtasiye sektöründe faaliyet göstermek üzere Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla 26.04.1996 yılında kurulmuştur.
  1. 2018 yılında Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. olarak unvan değişikliği yapılmıştır.
  2. Şirketimiz, dondurulmuş toptan gıda ticareti sektöründe faaliyet gösteren Kuvva Gıda A.Ş. ile 14.04.2022 yılında Şirketimiz (Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.) bünyesinde birleşmiştir. (Birleşme 14.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 19.04.2022 tarihli 10562 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.) Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılacak sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.29.04.2022 tarihi itibarıyla birleşme işlemleri tamamlanmıştır.
  1. 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. olan şirket unvanının Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesi onaylanmıştır. Yeni unvan, 28.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
  1. Şirketimiz birleşme işleminden sonra toptan gıda ticareti sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Bundan sonraki süreçte de gıda üretim ve ticareti sektöründe faaliyet göstermeye devam etmektedir.