İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

 

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin
Sermayedeki Payı

Şirketin
Sermayedeki
Payı(%)

Şirket ile Olan
İlişkinin Niteliği

Ofma Ofis Malzemeleri
Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Kağıt ve Kırtasiye

8.650.000

408.800

4,73

İştirak

CK Protein ve Bioteknolojik
Yatırımlar A.Ş

Bioteknoloji ile ilgili araştırma
ve deneysel geliştirme faaliyetleri ve
ana sözleşmede yer alan diğer işler

50.000

100

100

Bağlı Ortaklık