Tarihçe

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.
(15.11.2018 tarih ve 9703 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.)


5 Milyar TL. sermaye ile 26 Nisan 1996 tarihinde kurulmuştur. 1997 yılı sonuna kadar ortaklarının yönetimindeki Eray Dosyalama Aksesuarları A.Ş. ve Sit Büro Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin ürettiği ve ithal ettiği ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlamasını yürütmüştür.

1997 yılı haziran ayında, Atatürk Hava Limanı Serbest Bölgesi'nde Serbest Bölge Faaliyeti ruhsatı alınmış ve Serve'ye bağlı bir şube faaliyete geçmiştir. Serbest bölge şubesinin açılmasından itibaren daha önce Eray ve Sit üzerinden gerçekleştirilen ithalat işlemleri Serbest Bölge Şubesi üzerinden geçirilmeye başlanmıştır.

Serve'nin kuruluşundan itibaren, ana ithalatçı ve Tombow grubu ürünleri imalatçısı olan Eray ile dosyalama grubu ürünleri imalatçısı Sit süratle bayilik taşkilatını kurarak bir pazarlama şirketi olarak örgütlenen Serve'nin tedarikçisi olmuşlardır. 19 Aralık 1997 tarihinde, Serve, Sit ve Eray şirketleri Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. çatısı altında Türk Ticaret Kanunu'nun tasfiyesiz infisah hükümlerine göre birleşmişlerdir.14.01.2004 tarihinde SV Dış Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 3.06.2007 tarihi itibariyle Serbest Bölge Şubesi kapatılmıştır.

Köklü bir kurumsal yapıya sahip olan Serve 15.11.2018 tarihinde ana sözleşme değişikliğine giderek, faaliyet alanı özellikle ülkemizin gelişen sektörlerinden sinema, dizi ve prodüksiyon alanına kaydırılmıştır. Bununla birlikte mevcut ana sözleşmeye gıda, cafe ve restaurant işletmeciliği faaliyetleri de eklenmiştir.

Şirket faaliyetlerinin sürekli gelir getiren bir yapıya dönüştürülmesi amacı ile özellikle prodüksiyon alanında gerekli çalışmalara başlanılmıştır.