Değerlerimiz

FİRMAMIZIN VİZYONU

Ofis ve okul yaşamında hayatı kolaylaştırmak verimliliği arttırmak amacı ile ihtiyaç duyulan ürünlerin dağıtımını en uygun şartlarla tüketiciye ulaşmasını temin etmektir. Bunu gerçekleştirirken müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini temin edebilen büyük şirket olmaktır. Bunu başarabilmek için alınması gereken yol aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Mevcut temsilcilikler ile ilişkiler sağlam hukuki temellere oturtulmalıdır.
 • Serve markalı ürünler, temsilcisi olduğumuz ürünlerle birlikte adım adım piyasaya sunulmalıdır.
 • Serve dağıtım ağını güçlendirmeli ve doğrudan kontrol edilebileceği mekanizmaları kurmalıdır.
 • Serve, kırtasiye ve ofis malzemelerinde Türkiye’ de en büyük isim olabilmelidir. Sektörün ana tedarikçisi olmalıdır.
 • Faaliyetlerini sürdürürken ve büyütürken öz kaynaklarını da sürekli yükseltebilmelidir. Bir yandan karlı olmalı diğer yandan sermaye artırımları ile yatırımları finanse etmelidir.
 • Serve’ nin Türkiye’ de doğrudan kontrol edebildiği dağıtım mekanizmalarını kurması tamamlandıktan ve Serve markalı ürünler piyasaya oturduktan sonra doğrudan ya da dolaylı olarak dış dünyadaki yatırımcılarla temasa geçilmelidir. Yabancılara doğrudan hisse satışı yapılabileceği gibi dış borsalara açılmakta mümkündür.
  Türkiye’ de dağıtımı kontrol eden bir mekanizma kurulduktan sonra yatırımlara yurt dışında devam edilmeli ve aynı mekanizmaların dış dünyada kurulması hedeflenmelidir.

Firmamızın bu vizyona ulaşmasında ortaklar arası, firma içi ve firma dışı ilişkilerde temel alınacak husus dahili ve harici hukuk düzeninin üstünlüğüdür. Hedefe ulaşırken hiçbir spekülasyon ve manipülasyona yer olmayıp kurulacak hukuk düzeni esas alınacaktır. Hiçbir ortak, çalışan, bayi, distribütör yada müşteriye ayrıcalıklı davranılmayacaktır. Serve’ nin vizyonunda “ taahhütlerini yerine getiren firma” imajı en önemli unsurdur. Vizyonumuzun ikinci ve daha önemli unsuru ise “ hedeflerini yakalayan firma” imajının yaratılmasıdır.


FİRMAMIZIN MİSYONU

Türk Kırtasiye ve ofis malzemeleri sektörünün uluslar arası seviyede rekabet edebilirliğini ve sürekli gelişmesini sağlamak amacı ile, kurumsallaşma ve markalaşma yönünde örnek teşkil edecek oluşumlarla mükemmelliği birlikte sağlamak, ülke ekonomisine ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu misyonu yerine getirirken;

 • Temsilcisi olduğumuz firmalara olan yükümlülükler tam olarak yerine getirilmeli, ilişkiler sağlamlaştırılmalıdır. Bu dönemde istikrarın yakalanması temsilcisi olduğumuz firmaların Serve’ ye olan güvenini olumlu yönde etkileyecektir. Serve’ nin Türkiye’nin genel ekonomik durumunun bozuk olduğu dönemde sağlıklı bir yapı içinde büyüdüğü, taahhütlerini bu dönemde bile tam ve kusursuz yerine getirebildiği gösterilmelidir.
 • Çalışanlarımızın firmanın doğru yönetildiği, geleceğe emin adımlarla ilerlediği, gerek mesleki ve gerekse maddi anlamda geleceklerini Serve’ de görmeleri gerektiği vurgulanmalıdır.
 • Pazardaki firmalara ekonomik krizin en yoğun olduğu günlerde bile güçlü bir Serve olduğu imajı verilmeli, Serve’ nin doğru yönetildiği, Serve’ yle çalışmanın bir prestij kaynağı olduğu, Serve’ nin bir kazanç kapısı olduğu vurgulanmalıdır.
 • Ortaklarımıza olan taahhüdümüz Serve’ nin istikrarlı bir büyüme içinde olmasıdır.
 • Ortaklarımızın Serve’ ye olan yatırımlarının en büyük krizlerde bile zarar etmeyeceği, Serve’ nin kazançlı bir yatırım olduğu imajı verilmelidir.
  Tüketicilere, Serve ürünlerinin kaliteli ürünler olduğu vurgulanmalıdır.

Bütün bu görevleri yerine getirirken şirketimizin temel prensibi ekip çalışmasıyla, belirlenen kurallara bağlı disiplinli bir çalışma ortamında öz kaynaklarıyla çalışmak, gerçekleştiremeyeceği taahhütlere girmemek, prestij yatırımlarından kaçınmak, varlıklarını korumak, aktif kalitesini sürekli yüksek tutmak olmalıdır. Firmanın itibarını ya da çalışanlar arasındaki ve pazardaki ahengi bozacak her türlü davranıştan uzak kalınmalıdır.


FİRMAMIZIN DEĞERLERİ

 • Mükemmele ulaşmak, çağın gereklerine uyabilmek için değişimin önemine inanmak ve sürekli gelişmeyi hedeflemek,
 • Yüksek performansı sağlayacak olanak ve ortamları yaratarak motivasyonu, yaratıcılığı ve konularında uzmanlığı yüksek, ekip çalışmasına inanan elemanlarla çalışmak,
 • Müşteri ve Pazar odaklı düşünmek, kaliteli kusursuz hizmet vermeyi kader ortaklığı saymak,
 • Bilgi ve deneyimlerin paylaştıkça çoğalacağına, sorunların ve olumsuz sonuçların paylaşıldıkça azalacağına inanmak,
  Kuruluşumuz içi ve dışındaki ilişkilerde; karşılıklı haklara saygılı, mevcut anlaşmalara, yasalara ve etik değerlere uygun davranmayı , her konuda dürüst olmayı, saygıyı, sırdaşlığı ve şeffaflığı temel ve vazgeçilmez prensiplerimiz olarak kabul etmektir.

KISA VADELİ HEDEFLER

Kısa vadeli hedeflerimiz;
 • Şirkette kurumsal yapıyı oturtmak, takım ruhunu yaratmak,
 • Şirketin mevcut anlaşmalara, prosedürlere ve bütçeye uygun çalışmasını temin etmek,
 • Temsilcisi bulunduğumuz markaların dağıtımını en mükemmel şekilde gerçekleştirmek, satış noktalarında gerekli ve yeterli penetrasyonu sağlamak, tüketici tarafından istenirliği temin etmek, bu markalarda lider olmak,
 • Mevcut üretim olanaklarımızı % 100 kullanmak, bunu başaramıyorsak sadece başarabildiğimiz üretime odaklanmak, diğer üretimlerden hızla vazgeçmek,
 • Şirketimizin üretici kimliğinden daha çok distribütör kimliğine ağırlık vermek,
 • Bütçe takibinin ve denetimin her konuda ve ayrıntıda sıhhatli yapılabileceği bir bilgisayar sisteminin oluşturulması,
 • Temsilcisi olduğumuz markaların da desteği ile İş Ortaklarımızla ilişkilerimizi sıklaştırıcı, güven ve ortak çalışma isteklerini arttırıcı aktiviteler geliştirmektir.

UZUN VADELİ HEDEFLER

Uzun vadeli hedeflerimiz;

Sahibi olduğumuz markaların yanı sıra sadece ürün değil, Kırtasiye ve Ofis Malzemelerinde komple bir sistem ve konsept satmak. Franchise veren ve Türk Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Sektörünün çağdaşlaşmasını da sağlayacak sistemi gerçekleştirmektir.