İzahname, Halka Arz Sirkülerleri ve İhraç Belgeleri